Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1. PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet PORTAL’ını (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde “PORTAL”ı kullanmaktan vazgeçiniz. “PORTAL” sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, " PORTAL"ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “PORTAL”ın sahibi Musalla Bağları Mah. Elmalı Cad. No: 51 Selçuklu/Konya adresinde mukim Aracbul.com (Bundan böyle kısaca "Aracbul.com" olarak anılacaktır)'dir. “PORTAL”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler Aracbul.com tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “PORTAL”da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Aracbul.com" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Aracbul.com" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Kullanım Sözleşmesi" 30/06/2020 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet PORTAL’ı üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Kullanım Sözleşmesi" ayrıca, "Aracbul.com" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

2. TANIMLAR

2.1. PORTAL: "Aracbul.com" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.aracbul.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet PORTALı.

2.2. KULLANICI: “PORTAL”a ve/veya "PORTAL VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK: “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet PORTALsine/PORTALına, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet PORTALsinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "PORTAL ARAYÜZÜ": Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "PORTAL VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "Aracbul.com"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. PORTAL VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Aracbul.com"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE": "Aracbul.com" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "Aracbul.com" tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan ilgili "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "Aracbul.com"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “PORTAL” dahilinde "Aracbul.com" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "Aracbul.com" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu PORTAL kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "Aracbul.com", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 

3. Aracbul.com HİZMETLERİ

3.1. "Aracbul.com", "ÜYE"ler tarafından "PORTAL VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "PORTAL VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden "Aracbul.com"e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "Aracbul.com", ilgili "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ürünlerini yayımlama, kurmsal üyelere kendi belirleyeceği isim ve/veya marka altında sanal işyeri açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "Aracbul.com", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine, “PORTAL”daki "KULLANICILAR"ın, "ÜYE"lerin ürünlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ürünlerin görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. "Aracbul.com", "ÜYE"lerin "PORTAL” dahilinde yayımladıkları ürünlere ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “PORTAL” üzerinden "Aracbul.com"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

 

3.5. "Aracbul.com", "ÜYE"lerin “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere ve beğenilerine yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ürünlere ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. "Aracbul.com" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "Aracbul.com" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "Aracbul.com"in yetkisi dahilindedir. "Aracbul.com" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

 

4. ARACBUL ARAC PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "PORTAL VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Aracbul.com", "KULLANICI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Aracbul.com" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ürünlerden ve "İÇERİK"lerden dolayı "Aracbul.com"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Aracbul.com" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, diğer “ÜYE”lerin, "Aracbul.com" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "Aracbul.com"e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Aracbul.com", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından “PORTAL”a iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “PORTAL”ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Aracbul.com", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Aracbul.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "Aracbul.com"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Aracbul.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Aracbul.com" tarafından yapabilir. "Aracbul.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

4.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "ÜYE" veya “PORTAL”ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "Aracbul.com", “PORTAL”' üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri sadece "GİZLİLİK POLİTİKASI" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir,”ARACBUL Kurumsal Üyeleri” ile paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Aracbul.com" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICILAR, işbu Sözleşme tahtında temin etmiş olduğu verilerin tanıtımı, pazarlaması ile ilgili olarak verilerin paylaşımının yapıldığı tüm şirketlerin 6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak SMS, MMS, E-mail v.s. gibi tüm iletişim kanalları vasıtasıyla kendileri ile iletişime geçmelerine dair onay vermektedirler.

4.11. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "PORTAL VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "PORTAL VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak "Aracbul.com" ya da verilerin paylaşıldığı 3. Kişiler tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.12. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "Aracbul.com"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "Aracbul.com"in ya da verilerin paylaşıldığı 3. Kişilerin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.13. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ürünlerin, "PORTAL ARAYÜZÜ"nün "Aracbul.com"in ya da işbu Sözleşme tahtında veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet PORTAL’larında ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "Aracbul.com"in ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “PORTAL” dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.15. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ürünlerde yer alan kişisel veriler, aracbul.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla herhangi bir yazılı izin aranmaksızın kullanılabilir, işlenebilir, iletilebilir, görüntülenebilir ve ifşa edilebilir. Söz konusu kişisel veriler bu amaçlar dışında kişisel veri sahiplerinin ve "Aracbul.com"in ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.16. "PORTAL VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "Aracbul.com"in ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.17. “PORTAL” sağlamış olduğu hizmetler hakkında her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite, fırsat vesair iletilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi, bu formda verdiğim mail ve telefon ve diğer bilgilerimin istatistik ve form çalışmaları, reklam, bayi teklif dönüşü ve pazarlama, “PORTAL” teklif ve reklam mailleri, kısa mesajları için kullanılabileceğini kabul ve beyan ederim.

4.18. "Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını [email protected] adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır."

Gizlilik metni: Bu formdaki tüm bilgiler gönüllü olarak verilmiştir. Anketin tek amacı kişisel bilgilerin “PORTAL” veri tabanına kaydedilmesidir. Formu dolduranlar bilgileri onaylama, reddetme ve değiştirme hakkına sahiptir. “PORTAL” veri tabanına kaydedilmiş bilgileri kullanacak olup, bilgilerin gizliliğini sağlamak adına her türlü tedbiri alacaktır. Bütün bunlara rağmen “PORTAL” izni alınmaksızın kişisel bilgilerine herhangi bir yolla ulaşılarak kullanılmasından  “PORTAL” sorumlu olmayacaktır.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL”a ait tüm içerik ve kodlar ( metin, resim ,fotoğraf, video, tasarım, yazılım, görsel ve işitsel tüm materyal, html kodlar,yorumlar, diğer kodlar vs.) ve yine hukuka uygun olarak “ÜYE”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan metin, resim, fotoğraf ve yorumlar  (tümü "Aracbul.com"in telifli ürünü olarak kabul edilecektir) "Aracbul.com"e ait ve/veya "Aracbul.com" tarafından üçüncü kişi veya kurumlardan lisans ve/veya izin altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "Aracbul.com"in yukarıda sayılan telifli ürünlerini sanal veya fiziki başka mecralarda kullanmak, satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, teşhir etmek veya başkasının bu hizmetlere erişimini sağlayarak kullanılmasına yardımcı olmak hakkına sahip değildir. İşbu "PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ"ne "Aracbul.com" tarafından yazılı olarak izin verilen durumlar dışında "Aracbul.com"in telifli ürünleri hiçbir “KULLANICI” tarafından çoğaltılamaz, işlenemez, dağıtamaz veya benzeri çalışmalar yapamaz.

6. PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

"Aracbul.com", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ"ni herhangi bir zamanda “PORTAL”da ilan ederek değiştirebilir. İş bu "PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu "PORTAL KULLANIM KOŞULLARI" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep hallerinde, "Aracbul.com" işbu "PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ", "GİZLİLİK POLİTİKASI" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Aracbul.com" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Aracbul.com"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, makul kontrolü haricinde "Aracbul.com"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep hallerine dahil kabul edilecektir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nden kaynaklanan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Konya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "PORTAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ" "Aracbul.com" tarafından “PORTAL” içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Aracbul.com", dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu PORTALda ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen aracbul.com’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Detaylı bilgi için : https://www.aracbul.com/yardim/kullanici-sozlesmesi